SYAIR CINTA JALALUDIN RUMI

KERANA CINTA

Kerana cinta duri menjadi mawar
kerana cinta cuka menjelma anggur segar
Kerana cinta keuntungan menjadi mahkota penawar
Kerana cinta kemalangan menjelma keberuntungan… Baca lebih lanjut
Iklan

KONSELING ISLAMI (TEKNIK BK)

JAUH DARI TUHAN KARENA MERSA TIDAK ADIL

Pada pagi itu sekitar pukul 07,00 matahari baru menampakan dirinya dengan sinarnya yang agak kekuning-kuningan menambah indahnya suasana pagi. Dalam suasana pagi seperti itu saya  masuk ruangan khusus yang biasa saya pake untuk tamu yang mau berkonsultasi. Lalu saya tata lagi ruangannya agar terlihat lagi seperti baru dan tidak membosankan. Meja dan kursinya sedikit digeser,  agar  nanti kalau konseli ngobrolnya  tidak canggung ddan tidak merasa dihakimi ataau di introgasi… Baca lebih lanjut

METODE DAKWAH BIL HIKMAH DAN BIL HAL

BAB I

PENDAHULUAN
            Islam sebagai al-Din Allah merupakan Manhaj al-Bayan atau Way of Life, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan. Oleh karena itu ketika komunitas muslim berfungsi sebagai sebuah komunitas yang ditegakkan di atas sendi-sendi ,moral Iman, Islam dan Taqawa dapat direalisasikan secara utuh dan padu karena dia merupakan suatu komunitas yang tidak esklusif karena bertindak sebagai” al-Umma al-Wasalam”, yaitu sebagai teladan ti tengah arus kehidupan yang serba kompleks, penuh dengan dinamika perubahan, tantangan dan pilihan-pilihan yang terkadang sangat dilematis… Baca lebih lanjut

ETIKA DAKWAH

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK TERPUJI DAN TERCELA

  1. A.    Pengertian etika

Istilah etika berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ‘ethos”  dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti;tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang,  kebiasaan, adat, akhlak ,watak, perasaaan sikap,cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta eta)artinya adalah adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika”. Sacara  etimolgis berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.[1]…… Baca lebih lanjut

PEMETAAN PENYULUHAN AGAMA

BAB I

PENDAHULUAN

Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Kabupaten Bandung, mengingat kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sehingga dengan demikian dalam melaksanakan tugas pokok, fungsingya dan peranannya selalu berpedoman pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi di era landas …. Baca lebih lanjut

PENYAIR ZAHILIYAH

Aktsam bin Shaifi

Aktsam bin Shaifi dikenal sebagai orator bangsa Arab Jahiliyyah yang paling bijak, ia juga dikenal sebagai seorang yang paling mengetahui silsilah keturunan bangsa Arab. Di dalam orasinya ia banyak menyisipkan kata-kata hikmah dan peribahasa. Pendapat yang dikeluarkan selalu tepat dan argumentasinya kuat. Selain dikenal sebagai seorang orator yang ulung, ia juga sebagai hakim yang dihormati dan disegani…. Baca lebih lanjut